ปูมซ่า https://poomza.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang https://www.bloggang.com https://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poomza&month=01-09-2014&group=1&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poomza&month=01-09-2014&group=1&gblog=14 https://poomza.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องต้องห้ามที่คนโบราณถือ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poomza&month=01-09-2014&group=1&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poomza&month=01-09-2014&group=1&gblog=14 Mon, 01 Sep 2014 13:37:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poomza&month=01-09-2014&group=1&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poomza&month=01-09-2014&group=1&gblog=13 https://poomza.bloggang.com/rss <![CDATA[เดอเมสธิด แมลงผีดิบ กินซากศพ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poomza&month=01-09-2014&group=1&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poomza&month=01-09-2014&group=1&gblog=13 Mon, 01 Sep 2014 13:36:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poomza&month=01-09-2014&group=1&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poomza&month=01-09-2014&group=1&gblog=12 https://poomza.bloggang.com/rss <![CDATA[10 ตำนานเรื่องเล่าลึกลับที่น่าขนหัวลุก (ที่กลายเป็นจริงซะงั้น)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poomza&month=01-09-2014&group=1&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poomza&month=01-09-2014&group=1&gblog=12 Mon, 01 Sep 2014 13:32:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poomza&month=01-09-2014&group=1&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poomza&month=01-09-2014&group=1&gblog=11 https://poomza.bloggang.com/rss <![CDATA[10 สุดยอดคำสาปของโลก!]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poomza&month=01-09-2014&group=1&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poomza&month=01-09-2014&group=1&gblog=11 Mon, 01 Sep 2014 13:31:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poomza&month=01-09-2014&group=1&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poomza&month=01-09-2014&group=1&gblog=10 https://poomza.bloggang.com/rss <![CDATA[10-สถานที่หลอนๆ-ในกรุงเทพฯ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poomza&month=01-09-2014&group=1&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poomza&month=01-09-2014&group=1&gblog=10 Mon, 01 Sep 2014 13:30:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poomza&month=01-09-2014&group=6&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poomza&month=01-09-2014&group=6&gblog=2 https://poomza.bloggang.com/rss <![CDATA[อันตรายจากการใช้ Copy+Paste]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poomza&month=01-09-2014&group=6&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poomza&month=01-09-2014&group=6&gblog=2 Mon, 01 Sep 2014 13:25:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poomza&month=01-09-2014&group=6&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poomza&month=01-09-2014&group=6&gblog=1 https://poomza.bloggang.com/rss <![CDATA[NTLDR is missing]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poomza&month=01-09-2014&group=6&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poomza&month=01-09-2014&group=6&gblog=1 Mon, 01 Sep 2014 13:21:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poomza&month=01-09-2014&group=4&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poomza&month=01-09-2014&group=4&gblog=3 https://poomza.bloggang.com/rss <![CDATA[ดูที่มาของต้นไม้ที่ซื้อจากเครื่องปลูกในกระถาง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poomza&month=01-09-2014&group=4&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poomza&month=01-09-2014&group=4&gblog=3 Mon, 01 Sep 2014 14:26:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poomza&month=01-09-2014&group=4&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poomza&month=01-09-2014&group=4&gblog=2 https://poomza.bloggang.com/rss <![CDATA[ดูแลต้นไม้ยังไงให้สวย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poomza&month=01-09-2014&group=4&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poomza&month=01-09-2014&group=4&gblog=2 Mon, 01 Sep 2014 11:29:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poomza&month=01-09-2014&group=4&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poomza&month=01-09-2014&group=4&gblog=1 https://poomza.bloggang.com/rss <![CDATA[10 วิธีปลูกต้นไม้ในกระถางได้สวยเป๊ะ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poomza&month=01-09-2014&group=4&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poomza&month=01-09-2014&group=4&gblog=1 Mon, 01 Sep 2014 10:46:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poomza&month=01-09-2014&group=2&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poomza&month=01-09-2014&group=2&gblog=2 https://poomza.bloggang.com/rss <![CDATA[10 กฏของน้องหมา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poomza&month=01-09-2014&group=2&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poomza&month=01-09-2014&group=2&gblog=2 Mon, 01 Sep 2014 13:27:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poomza&month=14-03-2007&group=2&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poomza&month=14-03-2007&group=2&gblog=1 https://poomza.bloggang.com/rss <![CDATA[10 วิธีที่แมวบอกรักคุณ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poomza&month=14-03-2007&group=2&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poomza&month=14-03-2007&group=2&gblog=1 Wed, 14 Mar 2007 18:06:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poomza&month=17-03-2007&group=1&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poomza&month=17-03-2007&group=1&gblog=9 https://poomza.bloggang.com/rss <![CDATA[การพยากรณ์ที่ผิดพลาด]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poomza&month=17-03-2007&group=1&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poomza&month=17-03-2007&group=1&gblog=9 Sat, 17 Mar 2007 13:56:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poomza&month=17-03-2007&group=1&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poomza&month=17-03-2007&group=1&gblog=8 https://poomza.bloggang.com/rss <![CDATA[ตรวจดวงก่อนเห็นผี]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poomza&month=17-03-2007&group=1&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poomza&month=17-03-2007&group=1&gblog=8 Sat, 17 Mar 2007 10:06:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poomza&month=17-03-2007&group=1&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poomza&month=17-03-2007&group=1&gblog=7 https://poomza.bloggang.com/rss <![CDATA[กฎการป้องกันผีหลอกใน โรงแรม]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poomza&month=17-03-2007&group=1&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poomza&month=17-03-2007&group=1&gblog=7 Sat, 17 Mar 2007 10:01:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poomza&month=15-03-2007&group=1&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poomza&month=15-03-2007&group=1&gblog=6 https://poomza.bloggang.com/rss <![CDATA[บ้านร้าง...สยองขวัญ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poomza&month=15-03-2007&group=1&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poomza&month=15-03-2007&group=1&gblog=6 Thu, 15 Mar 2007 11:39:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poomza&month=15-03-2007&group=1&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poomza&month=15-03-2007&group=1&gblog=5 https://poomza.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำอย่างไรจึงจะหายกลัวผี ( ๓ วิธี )]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poomza&month=15-03-2007&group=1&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poomza&month=15-03-2007&group=1&gblog=5 Thu, 15 Mar 2007 11:24:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poomza&month=15-03-2007&group=1&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poomza&month=15-03-2007&group=1&gblog=4 https://poomza.bloggang.com/rss <![CDATA[ตำนานคติโบราณ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poomza&month=15-03-2007&group=1&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poomza&month=15-03-2007&group=1&gblog=4 Thu, 15 Mar 2007 11:23:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poomza&month=15-03-2007&group=1&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poomza&month=15-03-2007&group=1&gblog=3 https://poomza.bloggang.com/rss <![CDATA[ข้อห้ามเกี่ยวกับผีถ้วยแก้ว, เมื่อคุณต้องการพิสูจน์อะไรบางอย่าง...]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poomza&month=15-03-2007&group=1&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poomza&month=15-03-2007&group=1&gblog=3 Thu, 15 Mar 2007 11:22:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poomza&month=14-03-2007&group=1&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poomza&month=14-03-2007&group=1&gblog=2 https://poomza.bloggang.com/rss <![CDATA[อานิสงส์10ข้อของการไม่กินเนื้อสัตว์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poomza&month=14-03-2007&group=1&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poomza&month=14-03-2007&group=1&gblog=2 Wed, 14 Mar 2007 17:12:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poomza&month=14-03-2007&group=1&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poomza&month=14-03-2007&group=1&gblog=1 https://poomza.bloggang.com/rss <![CDATA[49 วันหลังความตาย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poomza&month=14-03-2007&group=1&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poomza&month=14-03-2007&group=1&gblog=1 Wed, 14 Mar 2007 17:13:37 +0700